Kære besøgende
Vores hjemmeside er under opbygning

Har du brug for Bededamerne kan de kontaktes på telefon 86 89 12 12

Skal du i kontakt med Blomstergalleriet træffes pigerne på telefon 60 15 64 33
For bestilling af buketter mv. kan der også sendes en email til:
kontakt@shlb.dk

Billetter til årets juledemonstration kan købes på:
www.billetto.dk


Med venlig hilsen og på snarligt gensyn

Søhøjlandets Begraveler og Blomstergalleri
Toldboden 3
8800 Viborg